Homepage
Homepage. Wandelroutes. Contact.


Anjema wacht met accordeon en 
draaiorgel de wandelaars op.
Zaterdag 15 september 2018

organiseert Sportstichting Metslawier e.o voor de 5   keer de:
”Ie en Waadrintocht”
Een verrassende culturele wandeltocht met drie afstanden:

13 km         24 km          35 km
Over diverse historische wandelpaden.
In de voormalige Gemeente Oostdongeradeel.
Aantal bezoekers
de
Voorinschrijving € 7,50 p.p,    op 15 september aan de start € 10,00 p.p

U kunt zich inschrijven op:
info@sportstichtingmetslawier.nl
Graag in de E-mail vermelden:
afstand, naam, adres en woonplaats

Als de inschrijvingsmail  en het bedrag bij ons binnen
zijn bent u definitief ingeschreven.

U krijgt dan een brief per E-mail die u uit moet printen.
En op 15 september neemt u hem mee naar de start,
daar krijgt u uw stempel-routekaart.
U dient het verschuldigde bedrag over te maken naar:
Bankrekening nr. NL 51 RABO 0346152658
t.n.v. Sportstichting Metslawier e.o.
p. s. Bij betalingskenmerk / omschrijving:
naam, adres en woonplaats vermelden.