Homepage. Informatie. Gastenboek.


Sportstichting Metslawier e. o.
4de Ie en Waadrintocht

35 of 18 km
Deze keer een heel bijzonder wandeltocht.  
U start voor de 35 km in Hogebeintum en voor de 18 km in Holwert.
U wordt met de bus vanuit  Metslawier naar Hogebeintum of Holwert gebracht.
En u loopt via de historische paden naar Metslawier.

59ste Oostdongeradeelwandeltocht

5 Km
Start op de Manege  links Master fan Loanstrjitte via de B. Bekkerstjitte gaan we door het Oldhuystrabosk,
Platanenbosk, en Dwarsbosk naar de Roptawei via de Bredewei naar Niawier over de Mearswei
en Stasjonswei terug naar Metslawier.
10 Km
Start op de Manege  links Master fan Loanstrjitte via de B. Bekkerstjitte gaan we door het Oldhuystrabosk,
Platanenbosk, en Dwarsbosk naar de Roptawei via de Grytmanswei naar Niawier over het Linepaad
en Siecksmawei naar Oosternijkerk. Via de Ropster en Roptawei naar Metslawier
waar we nog even voor het vroegere station van het Dokkumer lokaaltsje langs gaan .